VÉDŐNŐI ÁLLÁS


Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet


Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete

védőnő


munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Ady Endre út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása; az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola,
 szakterületen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:
 önálló munkavégzés,
 Jó szintű együttműködő képesség,
 Jó szintű kommunikációs készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vernyihel Lívia nyújt, a 06-37-369-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2013 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 Személyesen: Vernyihel Lívia, Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth út 147.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázókkal a munkáltató képviselője személyes elbeszélgetést tart. A kinevezésről a Képviselőtestület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.gyongyosoroszi.hu - 2013. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A nyertes pályázónak szolgálati lakást szükség esetén biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. január 14.