Közszolgáltatások

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat kötelezően ellátott és önként vállalt közszolgáltatásai

 

Közszolgáltatási szerződések letöltése

 

Az Önkormányzat kötelezően ellátott és önként vállalt feladatai, a feladatellátás módja

 

 1. Kötelező feladatok
 1. településfejlesztés, településrendezés;

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által alapított önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv útján;

 

 1. településüzemeltetés:
 1. köztemető kialakítása és fenntartás (1999. évi XLIII. tv.): közvetlen üzemeltetéssel
 2. közvilágításról való gondoskodás (1991. XX. tv.): vásárolt szolgáltatás
 3. köztisztasági közszolgáltatás (2000. évi XLIII. tv.): közvetlen foglalkoztatással (közcélú foglalkoztatottak)
 4. a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása: (1988. évi I. tv.): önkormányzati hivatal útján (útkezelés), eseti jelleggel vásárolt szolgáltatás útján (síkosság-mentesítés, helyi közutak kialakítása felújítása és karbantartás);
 5. közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása: Önkormányzat közvetlenül foglalkoztatás útján látja el a fenntartási feladatokat az önkormányzati hivatal koordinációjával, eseti jelleggel vásárolt szolgáltatás útján új közpark kialakítása
 6. gépjárművek parkolásának biztosítása: parkolás rendjének kialakítása a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület feladata

 

 1. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (1997. évi CLIV. tv.);
 1. Felnőtt és gyermek-háziorvosi iskola-egészségügyi, anya és csecsemővédelmi szolgálat: közalkalmazotti jogviszony útján

Gyöngyösoroszi közigazgatási területünkön 1 háziorvosi körzet alakult Gyöngyösoroszi, Ady Endre út 50. szám alatti székhellyel, így Gyöngyösoroszi község teljes lakossága ehhez a háziorvosi körzethez tartozik. A háziorvos látja el az iskolaorvosi feladatokat is. Önálló orvosi tevékenységet a község közigazgatási területén folytathat a háziorvos. Az orvosi körzet közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező orvossal tölthető be.

 

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálat

3211 Gyöngyösoroszi, Ady Endre út 50.

Telefon: 37/369-129

Háziorvos: dr. Boda Enikő

 

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat

3211  Gyöngyösoroszi, Ady Endre út 50.

Telefon: 37/369-118

Védőnő: Kulcsárné Kállai Mária
 

 

 1. A fogorvosi alapellátási, valamint iskola, ifjúsági fogorvosi szolgáltatás intézményi társulás útján Gyöngyösoroszi - Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulása által kötött feladat-ellátási megállapodás útján
 2. A hétközi éjszakai és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás intézményi társulás útján az Egészségügyi Igazgatási Társulás Gyöngyöstarján önkormányzati társuláson keresztül.

 

 1. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete közvetlen foglalkoztatás útján, valamint az által alapított önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv útján;

Eseti jelleggel vásárolt szolgáltatás útján;

 

 1. óvodai ellátás (2011. évi CXC. tv. alapján);

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat által alapított költségvetési szerv útján, a Csicsergő Napköziotthonos Óvoda és Konyha köznevelési intézményben.

Gyöngyösoroszi közigazgatási területünkön egy 90 férőhelyes óvodát működtetünk a Kossuth út 147. szám alatt, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és nemzeti etnikai kisebbségi nevelés is folyik

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvodája

Postacím: 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 147.

Telefon: 37/369-230

Igazgatója: Dudásné Szabó Zsuzsanna

 

 1. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat által alapított önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv útján,

Gyöngyösoroszi községben a nyilvános könyvtári tevékenység a Jókai u 3. szám alatt működik,

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete közvetlenül az Integrált közösségi Szolgáltató Tér működtetésével, és közvetlen foglalkoztatás útján a Jókai u 3. szám alatt

Civil- és társadalmi szervezetek támogatása útján

Nyilvános könyvtári szolgáltatás

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ József Attila Könyvtára

3211 Gyöngyösoroszi, Jókai Mór út 3.
Telefon: 37/369-356
Könyvtáros: Csiba Tamás

 

Közösségi Színtér

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

3211 Gyöngyösoroszi, Jókai Mór út 3.

Telefon: 37/569-008

Munkatárs: Berzsenyi Dánielné
 

 

 1. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 1. szociális szolgáltatások és ellátások (1993. évi III. törvény)

aa)       étkeztetés

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat működési engedély alapján, Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselőtestülete által alapított Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvodája központi konyhájáról történik az elélelmezés vásárlása

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

            Postacím: 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 147.

            Telefon: 37/369-005

 

ab)       házi segítségnyújtás

            Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása által a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint

Közszolgáltatást nyújtó szervezet alapító szervének neve: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Postacím: 3200 Gyöngyös Fő tér 7

Telefon: 37/500-302

URL cím: http://www.gyongyosikisterseg.hu/

Igazgató: Maka Piroska

 

 

 1. gyermekjóléti ellátás (1997. évi XXXI. tv.):

ba)       gyermekek napközbeni ellátása:

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat által alapított költségvetési szerv útján, a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvodája köznevelési intézményben.

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvodája

Postacím: 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 147.

Telefon: 37/369-230

Óvoda vezető: Dudásné Szabó Zsuzsanna

 

bb)       gyermekétkeztetés

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat által alapított költségvetési szerv útján, a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvodája központi konyhájáról történik az elélelmezés vásárlása

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

            Postacím: 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 147.

            Telefon: 37/369-005

 

bc)       gyermekjóléti szolgálat

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása által a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint (, gyermekek átmeneti gondozása)

Közszolgáltatást nyújtó szervezet alapító szervének neve: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Postacím: 3200 Gyöngyös Fő tér 7

Telefon: 37/500-302

URL cím: http://www.gyongyosikisterseg.hu/

Igazgató: Maka Piroska

 

bd)      gyermekek átmeneti gondozása

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása által a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint

Közszolgáltatást nyújtó szervezet alapító szervének neve: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása

Közszolgáltatást nyújtó szervezet neve: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Postacím: 3200 Gyöngyös Fő tér 7

Telefon: 37/500-302

URL cím: http://www.gyongyosikisterseg.hu/

Igazgató: Maka Piroska

 

 

 1. lakás- és helyiséggazdálkodás;

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete közvetlenül, valamint az által alapított önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv útján

 

 1. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete közvetlenül látja el valamint az által alapított költségvetési szervek közreműködésével;

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása által a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint

 

 1. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által alapított önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv útján;

Eseti jelleggel vásárolt szolgáltatás útján

 

 1. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 1. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem:

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által alapított önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv útján,

 1. helyi közfoglalkoztatás

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete közvetlen foglalkoztatás útján, valamint általa alapított költségvetési szervek útján,

 

 1. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által alapított önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv útján

 

 1. sport, ifjúsági ügyek;

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által alapított önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv útján;

Civil-, és társadalmi szervezetek támogatása útján

 

 1. nemzetiségi ügyek; (2011. évi CLXXIXI. tv.):

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és a Gyöngyösoroszi Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján az ott meghatározottak szerint;

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által alapított önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv útján;

 

 1. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

civil szervezetek, rendvédelmi szervezetek céljellegű támogatása útján;

 

 1. hulladékgazdálkodás; (2000. évi XLIII. tv.):

 közszolgáltatási szerződés útján

 

 1. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (1995. évi LVII. tv.):

üzemeltetési szerződés útján

 

 1. Önként vállalt feladatok