A szerv nyilvántartásai

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a szakágazati jogszabályok alapján a szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez vagy folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az engedély megadásával egyidejűleg hivatalból nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. A nyilvántartásokat az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.A szakágazati jogszabályok alapján Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

Szálláshely nyilvántartás

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartása

Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartása

Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása

Nyilvántartás a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekről

Telepekről vezetett nyilvántartás