Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége

Postacím: 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 147.
Telefon: 37/369-005
Fax: 37/369-005/12 mellék
E-mail: jegyzo@gyoroszi-ph.t-online.hu
Webcím: http://www.gyongyosoroszi.hu

Az ügyfélfogadás általános rendje:
   
Hétfő 8.00-12.00 és 13.00-17.00
Kedd 8.00-12.00
Szerda ügyfélfogadási szünet
Csütörtök 13.00-16.00
Péntek ügyfélfogadási szünetA pénztári órák rendje:
Hétfő: 9.00-11.00
Kedd: 9.00-11.00
Csütörtök: 13.00-15.00


A polgármester ügyfélfogadási ideje:
Kedd: 8.00-10.00


Jegyző ügyfélfogadási ideje:
Minden hónap második keddi munkanapján 8.00-12.00


Az aljegyző ügyfélfogadási ideje:
Kedd: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00


A Polgármesteri Hivatal Ügyintézői

Ügyintéző neve Elérhetősége Feladatköre
     
Bagi Beáta Telefon: ~ Titkársági feladatok
igazgatási ügyintéző 37/369-005/11 mellék ~ Hagyatéki ügyintézés
e-mail: ~ Szociális étkeztetés
szocig@gyoroszi-ph.t-online.hu ~ Termőföld kifüggesztés
~ Hirdetmények kifüggesztése
~ Iktatás, irattározás
~ Eb nyilvántartás
~ Lakcímügyek
~ Települési támogatások
     
Kinczelné Szlovencsák Andrea Telefon: ~ magánszemélyek kommunális adója
adóigazgatási ügyintéző 37/369-005/15 mellék ~ helyi iparűzési adó
anyakönyvvezető e-mail: ~ gépjárműadó
ado@gyoroszi-ph.t-online.hu ~ adók módjára történő köztartozás behajtása
~ anyakönyvvezetői feladatok
~ teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
~ kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedélyezési eljárása
~ telepengedélyezési eljárás
~ talajterhelési díj
~ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
~ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
     
Tóth Lajosné Telefon: ~ Pénztáros
gazdálkodási ügyintéző 37/369-005/14 mellék ~ Számlázás
e-mail: ~ Banki átutalások teljesítése
gazdalkodas@gyoroszi-ph.t-online.hu ~ Szállítói kapcsolattartó
~ Munka- és TB ügyek
~ Adóbevallások
     
Imre Veronika Telefon: ~ Állami támogatás igénylés, elszámolás
gazdálkodási ügyintéző 37/369-005/14 mellék ~ Könyvelés
e-mail: ~ Költségvetés, beszámolás
koltsegvetes@gyoroszi-ph.t-online.hu
Gyöngyösoroszi Polgármesteri Hivatal megszüntető okirata 2013. március 31.
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata 2013. április 1.
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat