A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapvető tevékenységét feladat és hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény határozza meg az alábbiak szerint: Az önkormányzat hivatala ellátja az önkormányzatok működésével, valamint polgármesterek vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A közös önkormányzati hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.


Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselőtestületével együtt 2013. április 1-től közös önkormányzati hivatalt hozott létre. Gyöngyösoroszi állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező lakossága, valamint Gyöngyösoroszi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeti államigazgatási és önkormányzati igazgatási hatósági ügyeiket, közszolgáltatásokhoz való hozzáféréssel összefüggő ügyeiket továbbra is településünkön:
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségén (Címe: 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 147) intézhetik.


A Hivatal az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai előkészítését, végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését belső szervezeti egységei útján, az önkormányzat intézményeivel valamint — a közszolgáltatási szerződések keretében — a társadalmi szervezetekkel és a gazdasági társaságokkal együttműködve látja el.
A Hivatal belső szervezeti egységei feladataikat előkészítő, végrehajtó jelleggel, illetve államigazgatási ügyekben — a saját és a hatáskör címzettjének nevében — eljárva (közreműködve) látják el.

   
szakfeladat megnevezése szakfeladat száma
Munkahelyi étkeztetés 562 917
Önkormányzati jogalkotás 841 112
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841 114
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841 115
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841 116
Európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841 117
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841 118
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841 124
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841 126
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841 133
Statisztikai tevékenység 841 173
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890 442
Egyéb közfoglalkoztatás 890 443