Felhívás

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. u. 147.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerint pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok ellátása. Költségvetés, beszámoló, jelentések készítése, adatszolgáltatások, ASP, KGR használata.

Ellátandó feladatok:

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és intézményei, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi igazgatásával, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok elvégzése, a tervezéssel, költségvetéssel és beszámolóval kapcsolatos tevékenységek. Információ-szolgáltatási feladatok, előirányzatok könyvelése, könyvelési, kontírozási feladatok ellátása. Pénzügyi mérleg készítése, normatív állami támogatások igénylése. Főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése, érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési feladatok elvégzése. A képviselő-testület pénzügyi tárgyú előterjesztéseinek elkészítése. Önkormányzati projektekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • ECDL végzettség      
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi szakügyintézői végzettség
 • Helyben lakás

Elvárt kompetenciák:

Pontos, precíz munkavégzés, jó szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs és szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata
 • A 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak igényléséről
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges mértékű kezeléséhez, és ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér János Lászlóné aljegyző, a 06-37-369-005-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltség címére történő megküldésével (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. u. 147.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYO/698/2020, valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.

vagy

 

        Személyesen: Fehér János Lászlóné aljegyző, Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. u. 147.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A beérkezett pályázatokról a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyongyosoroszi.hu - 2020. május 15.