Hirdetmény

Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos utca 147.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői feladatok ellátása. Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési, valamint szociális étkeztetési feladatokat ellátó konyhán az élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. A HACCP rendszer működtetése. Étlap-, étrend és nyersanyag-kiszabati ív összeállítása, nyersanyag megrendelése és kiadása, raktárkészlet vezetése, konyhai dolgozók irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, Élelmezésvezetői képesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű szakmai elhivatottság, kreativitás, önálló munkavégzés

•         Jó szintű kiváló feladat és problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudásné Szabó Zsuzsanna nyújt, a 30/695-6298 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-102/2019 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

•         Elektronikus úton Dudásné Szabó Zsuzsanna részére a gyorosziovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyosoroszi.hu honlapon szerezhet.