Hirdetmény

 

Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ

karbantartó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth utca 147.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Műszaki hibák elhárítása, karbantartói, javítási feladatok, egyéb épületgondozás. Kert- és udvargondozás. Szükség esetén más feladatkör ellátására történő átcsoportosítás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet, villanyszerelő, lakatos, vízvezeték szerelő végzettség valamelyike,

•         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Német Edit nyújt, a 30/709-9036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-32/2019. , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

•         Elektronikus úton Nagyné Német Edit részére a gyorosziovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Nagyné Német Edit, Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth utca 147.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyosoroszi.hu honlapon szerezhet.