BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERGyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2012. (X. 24.) KT határozatával csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. pályázati fordulójához


A pályázati felhívás szerint 2012. évben az alábbi típusú pályázatok nyújthatók be:


A típusú:


A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


B típusú:


A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:


a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;


vagy


b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;


és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


Felhívjuk a Figyelmet, hogy a pályázat benyújtásának folyamatában változás történt!A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül!


Felhívjuk a pályázók figyelmét a pályázati eljárásban hiánypótlásra csak november 23-ig van lehetőség, az elektronikus rendszerből ez után pályázati adatlapon módosítani nem lehet!


A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatok beadási határideje: 2012. november 23
A pályázatok benyújtási helye: Gyöngyösoroszi Községi Polgármesteri Hivatal 3211 Gyöngyösoroszi Kossuth út 147.
A pályázati kiírás megtalálható a honlapunkon, valamint bővebb tájékoztató és a szükséges űrlapok letölthetők Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról is, mely az alábbi címen érhető el: www.emet.gov.hu


Az „A” típusú részletes pályázati felhívás letölthető: itt
A „B” típusú részletes pályázati felhívás letölthető: itt


Az elektronikus felületre történő beregisztráláshoz, vagy az adatlap kitöltéséhez segítséget nyújt Kovács Lejla Gyöngyösoroszi Községi Polgármesteri Hivatal szociális és gyámügyi ügyintézője az alábbi napokon ügyfélfogadási időben vagy az alábbi telefonszámon:

Hétfő 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Kedd 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Szerda ügyfélfogadási szünet
Csütörtök 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
páros hét péntek 8.00 – 12.00 óráig
páratlan hét péntek 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráigTelefonszám: 06-37-369-005/13 mellék


Gyöngyösoroszi, 2012. október 25.Vernyihel Lívia sk.
polgármester