Pályázat

Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ
Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvodája


óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth u. 147.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott 3-6 éves gyermekek óvodai nevelésének feladatai és iskolára való felkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Német Edit nyújt, a 30/709-9036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth u. 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-10/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Nagyné Német Edit részére a gyorosziovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyosoroszi.hu honlapon szerezhet.