Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

 

Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a község temetője tiszta és rendezett legyen. A temető kerítését nemrégiben felújítottuk, a sírok közötti területen a közlekedés megkönnyítése érdekében járdákat alakítottunk ki, a zöld felületeket az időjárás figyelembe vételével rendszeresen kezeljük.

 

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 7/2003. (III. 30.) önkormányzati rendelete szabályozza a temető rendjét. A temető rendjének fenntartása és a temetkezés akadálytalan biztosítása érdekében kérjük a sírhellyel rendelkező családokat, hozzátartozókat, hogy a rendeletben foglaltakat szíveskedjenek betartani.

 

A kijelölt egy és kétszemélyes sírhelyek között lévő szűkös közlekedési útvonalakat szíveskedjenek szabadon hagyni. A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter, a temetési helyek mérete egyes sírhelynél 240x120 cm kettes sírhely esetén 240x240 cm. Virággal és egyéb műtárgyakkal ne torlaszoljuk el a közlekedési útvonalakat, ne akadályozzunk másokat abban, hogy hozzátartozóik sírját megközelítsék, illetve a temetkezést bonyolítókat sem abban, hogy a rájuk bízott kegyeleti tevékenységet elvégezzék.

 

A temető területén a szemetelés, illetve a hulladék elégetése tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni.

 

Az Önök közreműködése is szükséges ahhoz, hogy a temetőnk rendezett legyen. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Csapadékvíz elvezetés

 

A fentieken túl ismételten szeretném felhívni a figyelmet az ingatlan tulajdonos kötelezettségére.

 Az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (8) bekezdése szerint:

(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.”

 

Kérem, hogy szíveskedjen minden ingatlantulajdonos, illetve ingatlanhasználó a kert végén és az ingatlanon belül, valamint a lakóház előtt lévő árkokat kimélyíteni, és gondoskodni az ingatlanán keletkező csapadékvíz szabályos elvezetéséről, oly módon, hogy az sem a saját, sem a szomszédos ingatlanban ne okozzon kárt. A fedett árkokat szíveskedjenek úgy kialakítani, hogy azon a csapadékvíz akadálytalanul átfolyhasson és a tisztítása megoldott legyen.

 

 

Gyöngyösoroszi, 2017. június 26.

Vernyihel Lívia

polgármester