Felhívás

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

 

 

Tisztelt Ingatlanhasználó!

 

 

A parlagfű elleni védekezés kapcsán az alábbiakról tájékoztatom az ingatlanhasználókat:

 

A fölhasználó, termelő köteles védekezni a parlagfű ellen. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:  „Helyszíni ellenőrzést - a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében - saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végez.”

 

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmaradása esetén a jegyző a közérdekű védekezést a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján  határozattal elrendeli. A határozat ellen az ügyfél fellebbezéssel élhet, de a fellebbezésnek a közérdekű védekezésre halasztó hatálya nincs. A közérdekű védekezés elrendelését követően a költségek 15 napon belüli megtérítésére kell kötelezni a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztóját. A jegyző a közérdekű védekezést elmulasztóval szemben növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság legkisebb összege 15.000 Ft, a legmagasabb összege pedig 150.000.000 Ft a fertőzött terület nagyságától függően.

 

Felhívom az ingatlanhasználók figyelmét, hogy 2017. június 30-ig a védekezésnek szíveskedjenek eleget tenni.

 

 

 

Fehér János Lászlóné

aljegyző