Hirdetmény

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ROMA KÖZÉPISKOLAI TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA

 

Gyöngyösoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot hirdet középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos roma tanulóknak az alábbi pályázati feltételek szerint:

 

A pályázat célja

Gyöngyösoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló roma fiatalok középfokú oktatásban való részvételének támogatását tűzte ki célul a pályázat meghirdetésével.

A támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési forrása szolgál.

 

A pályázók köre

Pályázatot nyújthat be az a Gyöngyösorosziban állandó lakóhellyel rendelkező középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, aki

 • 2016/2017. tanévben középfokú oktatási intézményben tankötelezettségét nem magántanulóként teljesíti,
 • 22. életévét nem töltötte be
 • nyilatkozik arról, hogy romának vallja magát.

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 • Gyöngyösorosziban állandó lakóhellyel nem rendelkezik,
 • pályázatot nem nyújtott be, vagy pályázatához nem csatolta a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat,
 • magántanulóként teljesíti tankötelezettségét
 • 15 órát meghaladó igazolatlan hiányzással rendelkezik a 2015/2016. tanévben
 • 22. életévét 2016. szeptember 1-én betölti.

 

Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Gyöngyösoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezelje, a köznevelési intézménytől tájékoztatást kérjen a tanuló jogviszony és a tankötelezettség teljesítése tekintetében.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez, a pályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához és a középiskolától a tanulóról Roma Nemzetiségi Önkormányzat által történő adatigényléshez.

 

 A pályázat benyújtása

A pályázatot Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségén írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó és törvényes képviselője által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. szeptember 1.-2016. október 15.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • pályázati adatlap
 • pályázó nyilatkozata a nemzetiségi hovatartozásáról
 • középfokú köznevelési intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolása a 2016/2017. tanévre a tanulói jogviszony fennállásáról, mely tartalmazza, hogy magántanulóként vagy nem magántanulóként teljesíti tanulmányait.
 • utolsó teljesített tanév bizonyítványának másolata.

 

A pályázatok elbírálása

A beérkezett pályázatokról Gyöngyösoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november25-ig dönt.

 

A pályázati támogatás összege, folyósítása

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázóknak 2016. évben egyszeri támogatást nyújt az önkormányzat. A támogatás folyósítása 2016. november 30-ig történik átutalással.

 

PÁLYÁZAT ADATLAPOK IGÉNYELHETŐK

 

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségén

 

illetve

 

Letölthetők innen