Állás

Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ 
József Attila Könyvtára


könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Jókai utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hétvégi nyitvatartással is rendelkező nyilvános községi könyvtárban a könyvtárosi feladatok ellátása; közreműködés önkormányzati rendezvények megszervezésében, lebonyolításában; közreműködés kiadványok, szórólapok elkészítésében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Emelt szintű szakképesítés, segédkönyvtáros,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros, könyvtáros-művelődésszervező,

§         ECDL

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű önálló munkavégzés,

§         Kiváló szintű szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló postai feladóvevény

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

§         pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Német Edit nyújt, a 30/709-9036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-110/2016. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

§         Elektronikus úton Nagyné Német Edit részére a gyorosziovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyosoroszi.hu honlapon szerezhet.