Tájékoztató

 

Villámárvíz ellen védekeztek Gyöngyösorosziban A hirtelen lehullott nagymennyiségű eső hatására a Toka- patak vízszintje hirtelen megemelkedett és elöntéssel fenyegette Gyöngyösoroszi település mélyebben fekvő részeit. Ez a feltételezés volt az alapja annak a gyakorlatnak, amelyet április 20-án szervezett az érintett település vezetése és a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség.
Dombvidéki településről lévén szó, az egyik fő természeti veszélyforrása a villámárvíz, amely elleni hatékony védekezés felkészült és gyakorlott beavatkozókat kíván. A gyakorlat helyszínválasztása sem volt véletlen, hiszen az 1999-es medárdi esőzések, valamint 2010-2013 közötti időszak csapadékos időjárása több alkalommal is védekezésre kényszerítette a település lakóit, így a feltételezett helyzet valós eseményeken alapult.

A gyakorlatba bevont állomány felkészítése szakkiképzéssel kezdődött a gyülekezőhelyként kijelölt polgármesteri hivatalban. Az elméleti képzésen az ár- és belvízi védekezés tapasztalatait és a vízügy szakmai feladatait, valamint a törzsmunka szabályait ismerték meg a résztvevők.

A védekezéshez szükséges szakmai fogásokat a kirendeltség szakembereivel gyakorolták be a résztvevők. A feladatok között szerepelt többek között homokzsáktöltés, töltésmagasítás, valamint szivattyútelepítés és üzemeltetés, valamint lakóház bevédés is.

A települési parancsnokság tagjai a törzsmunka keretében gyakorolták az eseménynapló vezetését, határozatok kiadását, és a vis maiorral kapcsolatos feladatokat.

Az értékelést követően a polgármester megköszönte a résztvevő állomány gyakorlat során tanúsított aktív közreműködését és kiemelte, hogy a településen élők együttműködése követendő példa az eredményes és hasznos védekezés érdekében. A megszerzett ismeretek jól szolgálják majd a település vizek kártétele elleni védekezésének hatékonyságát.


További információ