Tájékoztató

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NAPTÁR – GYÖNGYÖSOROSZI 2016.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton adunk tájékoztatást a rendszeres hulladékszállításon kívül végzett egyéb szolgáltatásainkról, a lomtalanítás és a zöldhulladék gyűjtések időpontjairól. Kérjük, hogy a tájékoztatónkat olvassa át figyelmesen. A mellékelt tájékoztatót elhelyezzük cégünk honlapján is a www.nhszgyongyos.hu oldalon, így az a későbbiekben is elérhető lesz, illetve ügyfélszolgálatunkon is kérhet tájékoztatást.

LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítás a tavalyi évhez hasonlóan zajlik.  A lomtalanítást nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosság igénybejelentése alapján, előre egyeztetett napon végezzük el. Ebben az esetben a lomtalanítást igénylő ügyfelünk az alábbi elérhetőségeken kérheti a szolgáltatást.

 

Bővebb tájékoztatást és a szolgáltatás igénybe vételét jelezheti Molnárné Hegedűs Anikónál,

NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

3200 Gyöngyös Kenyérgyár út 19.

Tel.:    06-37/500-281 /34 mellék

            06-37/311-894 /34 mellék

E-mail.: hegedus.aniko@nhsz.hu

 

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor azt írásban vagy telefonon visszaigazoljuk.

A gyűjtőjárat kizárólag az előzetesen egyeztetett időpontban és ingatlantól szállítja el a kihelyezett lom hulladékot.

Kihelyezhető hulladékok

Olyan szilárd hulladék melyek nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el. (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok) Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb elszállítás érdekében.

 

Nem kihelyezhető hulladékok

  • Kommunális hulladék
  • építési törmelék,
  • gumiabroncs,
  • szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz),
  • zöldhulladék (nyesedék, ág, lomb, fű),
  • elektronikai cikkek (televízió, számítógép, monitor, hűtőszekrény, mosógép, konyhai kisgépek, fénycső stb.),
  • ipari eredetű hulladékok (ipari és termelő és szolgáltató vállalkozások hulladékai),
  • veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek),
  • valamint, minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

 

Zöldhulladék gyűjtés

A 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében 2016. január elsejétől a zöldhulladékot a képződés helyén elkülönítetten, az erre a célra szolgáló edényben, vagy lebomló zsákban kell gyűjteni. A rendelet nem ad lehetőséget arra, hogy a zöldhulladékot ömlesztett formában helyezzék ki a közterületre, azt a gyűjtőedényben, vagy zsákban kell átadni a közszolgáltatónak elszállításra. AZ ÖMLESZTVE KIHELYEZETT ZÖLDHULLADÉKOT NEM SZÁLLÍTJUK EL 2016. JANUÁR 1-TŐL! Ügyfélszolgálatunkon vásárolható erre a célra biológiailag lebomló zsák.

Kérjük, hogy a közterületek tisztaságának megóvása érdekében, a zöldhulladékot csak az ütemtervben megjelölt napokon helyezze ki. A zöldhulladék, a begyűjtést követően komposztálásra kerül, ezért kérjük, hogy egyéb hulladékot (kommunális hulladék, papír, műanyag, veszélyes hulladék) ne tegyen a zöldhulladék közé, mert az akadályozza az újrahasznosítást.

 

Zöldhulladék gyűjtés időpontjai: 2016.október 26. és 2016. november 23.

                                                                                                                                NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.