Pályázat

Gyöngyöstarján Község polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos utca 147.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bek. értelmében a jegyző helyettesítése, Gyöngyöstarján és Gyöngyösoroszi községek közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás alapján államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségének vezetése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltség

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetem igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 • Önkormányzati igazgatási területen szerzett - legalább 3-5 év szakmai
 • Közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • képviselő-testületi, nemzetiségi önkorm.-i és bizottsági munka előkészítésében megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(III.20. Korm.r.melléklete szerinti fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, közigazgatási gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány benyújtása, vagy igényléséről szóló bizonylat másolatának csatolása
 • munkakör ellátásával kapcsolatos elképzelések (legfeljebb 1 gépelt oldal)
 • Nyilatkozat, hogy a pályázat tartalmát, illetve a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Jakab Csaba jegyző nyújt, a 37/372025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3 (ajánlott küldeményként) . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 755/2015 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

 

 • Elektronikus úton postai feladóvevény másolatának megküldésével együtt gytarjanpolghiv@pr.hu részére a E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyzőt a jegyző javaslatára Gyöngyöstarján és Gyöngyösoroszi községek polgármesterei lakosság-számarányos döntésük alapján nevezik ki. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján - végleges áthelyezés kivételével - a jogviszony létesítésekor hat havi próbaidő kikötésére kerül sor. A polgármesterek döntésük alapján a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatják. Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata igény esetén szolgálati lakást biztosít.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 14.