Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ TŰZGYÚJTÁSI SZABÁLYOKRÓL


BELTERÜLETEN

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának 8/2004. (III. 30.) rendelete alapján:

„Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő őszi lombtalanítási akció vehető igénybe.

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

A község belterületén heti két napon kedden és pénteken szabad égetni.

 

KÜLTERÜLETEN

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság (Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Kirendeltség - Tűzoltóság) engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A kérelemnek 3000 Ft illetékbélyegen felül tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

A kérelmet a hatóság 5 munkanapon belül bírálja el.

 

Gyöngyösoroszi, 2015. március 19.

Vernyihel Lívia s.k. polgármester

Dr. Jakab Csaba s.k. jegyző