Tájékoztató

Tisztelt Lakosság ! Tisztelt Adózók !

 

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata fizetési számláit az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Gyöngyösoroszi Kirendeltsége vezette.  A kialakult helyzet miatt a Bank felszámolása megkezdődött, emiatt az Önkormányzat, a zavartalan működésének biztosítása érdekében, más pénzintézetnél nyitotta meg fizetési számláit, így a számlaszámai megváltoztak.

Felhívom a Lakosság, Adózók figyelmét, hogy a 2015. március 15.-ig esedékes adófizetési előleget a Raiffeisen Bank gyöngyösi fiókjánál (Gyöngyös, Fő tér 12.) megnyitott alábbi számlaszámokra szíveskedjenek teljesíteni:

Kommunális adó                              12033007-01499804-00600003

Gépjármű adó számla                      12033007-01499804-00700000

Iparűzési adó számla                       12033007-01499804-00900004

Talajterhelési díj                            12033007-01499804-01100001

Késedelmi pótlék számla                  12033007-01499804-00800007

 

Fizetési kötelezettségüknek az alábbi módon tehetnek eleget:

  •  az önkormányzat házi pénztárában az ügyfélfogadási időben,
  • a Raiffeisen Bank gyöngyösi fiókjánál (Gyöngyös, Fő tér 12.) a pénztári nyitvatartási időben
  • vagy a fentebb megjelölt adószámlákra átutalással

Minden esetben kérjük megjelölni az értesítésen feltüntetett azonosító számot.

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat