Meghívó

Gyöngyösoroszi Község Polgármesterétől

3211. Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 147.

Tel.: 37/369-005

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület ülését

 

2015. február 16. (hétfő)

 

17. 30 órára összehívom

 

A Képviselő-testületi ülés helye: Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat székhelyén (Tanácsterem, 3211. Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 147)

 

N a p i r e n d e k:  

 

  1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról

 

  1. Javaslat Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozat tárgyalására

Az előterjesztés a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be.

Előterjesztő: Dr. Jakab Csaba jegyző

 

  1. Javaslat Gyöngyösoroszi-Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének tárgyalására

Előterjesztő: Vernyihel Lívia polgármester

 

  1. Javaslat Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyalására

Az előterjesztés a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be.

Előterjesztő: Vernyihel Lívia polgármester

 

  1. A Gyöngyösoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Vernyihel Lívia polgármester

 

  1. Javaslat óvoda nyári zárvatartására

Előterjesztő: Vernyihel Lívia polgármester

 

  1. Bejelentések, indítványok

 

Kérem, hogy a napirendi pont fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Gyöngyösoroszi, 2015. február 11.

 

Vernyihel Lívia sk.

                                                                                                                                                polgármester