Tájékoztató

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
a házi párlatfőzés bejelentési szabályairól


A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-jétől a
következők szerint módosításra került:
A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú
desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetben változik.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre
szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül,
illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően
történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti
önkormányzati adóhatósághoz (Gyöngyösoroszi, Kossuth u. 147.) A
bejelentéshez nyomtatvány a hivatalban átvehető vagy a
www.gyongyosoroszi.hu honlapról letölthető.
A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége
2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít
elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége
keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az
átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január
15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz, első ízben 2016.
január 15-éig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot
a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul
bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal
egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett
előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által
fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött
párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető, mely
esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó
megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a
párlat eredetét.


Gyöngyösoroszi, 2015. január 20.
Dr. Jakab Csaba jegyző

 

Nyomtatványok letölthetők innen:

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

BEVALLÁS előállított magánfőzött párlat után