Pályázat

Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulása

 

pályázatot hirdet

 

a fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok

 

vállalkozási formában történő ellátására

 

 

Gyöngyösoroszi - Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 4/ 2013. (XI 22.) TT határozata alapján területi ellátási kötelezettség körében fogorvosi feladat ellátására – vegyes fogorvosi körzetben olyan orvos jelentkezését várja, aki a fogorvosi alapellátási tevékenységet –felnőtt és gyermekfogászat, valamint ifjúsági és iskolafogászat- vállalkozás keretében látja el.

 

 

 1. Pályázati kiírás:

 

Pályázati feltételek:

 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)  ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő fogorvosi rendelőnek, fogorvosi eszközök és berendezések feladat-ellátáshoz történő rendelkezésre bocsátása.
  • a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételeinek igazolása,
  • büntetlen előélet.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
 • részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
 • vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (természetes személy esetében),
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
 • egészségügyi vállalkozási engedély másolata,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • praxisengedély feltételei fennállásának igazolása,
 • személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
 • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén kéri-e.

 

A Társulási Tanács a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt.

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása szerződés szerint, a mindenkori OEP- finanszírozásnak megfelelően történik, a pályázat kiírója egyéb hozzájárulást a feladatellátáshoz semmilyen jogcímen nem biztosít.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat,
 • gyermek fogászati gyakorlat,
 • szájsebészeti gyakorlat,
 • jártasság az esztétikai fogászatban,

 

 1. A pályázati kiírás irányadó feltételei:

 

 

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának időpontja:

A működési engedély megszerzésének időpontjától folyamatos

 

A feladat-ellátás időtartama:

határozatlan idejű.

 

A feladat-ellátás során biztosított rendelés időtartama:

heti 30 óra

 

Ügyeletben való részvételi kötelezettség:

A hétvégi fogorvosi ügyeletben a részvétele kötelező, melyet Gyöngyös Város Önkormányzata szervez, a nyertes pályázó az ügyeleti feladatellátásban való részvételről Gyöngyös Város Önkormányzatával köt szerződést.

 

A vegyes fogorvosi körzetre jutó lakosságszám:

4000 fő

 

A feladat-ellátás helye:

Gyöngyös, míg az ifjúsági és iskolafogászat előszűrése Gyöngyöstarján és Gyöngyösoroszi településeken történik.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. január 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vernyihel Lívia polgármester nyújt a 06-37-369-005-s telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Gyöngyösoroszi –Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás címére történő megküldésével (3211 Gyöngyösoroszi Kossuth út 147.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „fogorvosi pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázati felhívásnak formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatokat Gyöngyösoroszi – Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa bírálja el

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejétől számított 30. nap.

 

Gyöngyösoroszi –Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.”

 

A pályázat megjelenésének ideje, és helye: 2013. december 8.

www.gyongyosoroszi.hu

www.gyongyostarjan.hu