Tájékoztató

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2024. július 1-től hatályos feltételeiről

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell állapítani, ha az igénylő az ellátásra való jogosultság vagyoni és egyéb feltételeinek egyébként megfelel és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap összegének 245%-át (2024-ben 69 825 Ft-ot), ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) a szociális vetítési alap összegének 225%-át (2024-ben 64 125 Ft-ot) az a) pont alá nem tartozó esetben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálása során az egy főre jutó jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni a gondozó családban élő gyermek árvaellátását.

A módosítással hatályba lépő új szabályokat a 2024. július 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.