MŰVELŐDÉSI HÁZ


Vidékfejlesztési pályázat segítésével újult meg az 50 éves művelődési ház Gyöngyösorosziban
Az EMVA és Magyarország Kormányának társfinanszírozásával valamint a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat saját forrásából valósult meg az 50 éves művelődési ház felújítása, valamint az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakításához szükséges funkcionális bővítés. A 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet lehetőségeit kihasználva sikeresen pályázott az önkormányzat, így nettó 47.320.270,- Ft támogatást nyert. Az Európai Uniós támogatásból 404 m2 épület felújítás, 47 m2 épület bővítés, kisléptékű infrastrukturális beruházás, bútorzat és informatikai eszközök beszerzés valósult meg, valamint három éves működésre is forrást biztosít. A projekt keretében az épület szigetelés, homlokzat színezés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, villamos - és vízvezetékek cseréje, vizesblokkok felújítása és bővítése, fal-és padlóburkolatok cseréje, belső falfestés, az épület részbeni akadálymentesítése, térburkolat valósult meg. A XXI. század követelményeinek megfelelően kialakított integrált közösségi és szolgáltató térben biztosítjuk a település minden korosztályának, civil – és társadalmi szervezeteinek, vállalkozásainak számára a pályázat keretében vállalt kötelező és opcionálisan feladatokat.