Tájékoztató

Tisztelt Adózók! 


Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában 
történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is 
megfizethetik. 
Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes 
egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az 
említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó 
befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak 
forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. 
A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz. 
Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési 
adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi 
iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár 
devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti. 


Számla adatai: 
Önkormányzat neve: Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 
Számla száma: 10035003-00004959-02120015 
Számla IBAN száma: HU68 1003 5003 0000 4959 0212 0015 


Az adózók figyelmét felhívom, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek 
minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter 
hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with 
institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező 
(„correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. 
SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC 
kódját kell feltüntetni. 
A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai 
dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő 
beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos 
Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét 
haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi 
iparűzési adóbeszedési számlájára. 
Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – 
pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt 
összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó 
megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi 
iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű 
utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani! 
Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes 
adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban 
teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt 
forintösszeget. 


Gyöngyösoroszi, 2023. január 20. 

 

 Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
 Gyöngyösoroszi Kirendeltsége