TÜDŐSZŰRÉS


Értesítjük a lakosságot, hogy
Tüdőszűrés
lesz az alábbi időpontokban:


2013. február 4. 11-17 óra
2013. február 5. 8-14 óra
2013. február 6. 8-14 óra


Hely: Művelődési Ház Gyöngyösoroszi


Betegbiztosítási kártyát mindenki hozza magával!


A tüdőszűrés az Ön egészségének megőrzését szolgálja.


Tisztelt Lakosság!Jelenleg szűrési céllal az alábbi esetekben végezhető mellkasröntgen:
18 év alattiaknak beutaló és írásos szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. (ingyenes)
18-40 év között a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat keretében, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök esetében, amely beutaló és térítésköteles, (beutalót üzemorvos vagy háziorvos ad) a díj 860 ft, melyről számlát állítunk ki, ami egyben a szűrésen való megjelenés igazolása is.
40 éves kor felett ajánlott évenkénti szűrővizsgálat. (évente 1-szer ingyenes)
• TBC-s kontaktok szűrővizsgálata. (ingyenes)
• ÁNTSZ által elrendelt kötelező tüdőszűrés 30 éves kor felett. (ingyenes)