Tájékoztató

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálatáról – 2022. szeptember 10-től

 

344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján megváltoztak a veszélyhelyzet idején a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához szükséges jövedelemhatárok az alábbiak szerint: 
a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg a 51 300 Ft-ot, ha
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy  felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
b) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja 47 025 Ft-ot a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó, hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog értéke nem haladja meg külön-külön az 570 000 Ft-ot vagy együttesen az 1 995 000 Ft-ot.

A 2022. augusztus 31. napját megelőzően benyújtott és jövedelemhatár miatt elutasított kérelmeket a jegyző felülvizsgálja. Amennyiben az új jövedelemhatárnak a kérelem megfelel, a jogosultságot a jegyző 2022. szeptember 1. napjától állapítja meg.

A 2022. szeptember 10-ét követően benyújtott kérelmek esetén a jegyző az új jövedelemhatárok figyelembe vételével jár el.

Egyebekben a 2022. június 2-án kiadott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálatáról tájékoztató továbbra is érvényes.

 

Gyöngyöstarján, 2022. szeptember 13.

Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.