Iskola

Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskola

 

Székhely:                    3211 Gyöngyösoroszi, Jókai Mór utca 1.

Telefon/fax:                37/369-009     

Fenntartó :                  Klebelsberg Központ

Székhelye:                  1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 42-46.

Típusa:                        általános iskola

OM azonosító:            201322

Intézményvezető:       Pásztor Ferenc

 

A fenntartói és működtetői feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el 2013.január 1-től. Tanintézményünk a Gyöngyösi Tankerülethez került. A fenntartónk által kiadott szakmai alapdokumentum szerint feladatunk az általános iskolai nevelés, oktatás 1-8 évfolyamon és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása.

Minden osztály saját tanteremmel rendelkezik, ezenkívül informatika terem, tornaszoba és fejlesztő terem áll rendelkezésre.

A befogadó szemléletű, a másságot tolerálni tudó  nevelőtestület gazdag módszertani kultúrával és olyan pedagógiai, pszichológiai képességekkel rendelkezik, amely biztosítja a sikeres nevelést.

Korszerűen felszerelt tantermeink a számítógépes felhasználói ismeretek oktatása mellett, minden tantárgy oktatásához lehetőséget kínálnak az interaktív oktatási programok felhasználására, és nagy szerepe van a felzárkóztatásban, fejlesztésben, tehetséggondozásban.

A parkosított udvar, a sportpálya, pihenő padok barátságos környezetet nyújtanak tanulóinknak.

 

2015/2016-os tanévben 105 beiratkozott diákja van az iskolának, oktató-nevelő munkát 13 pedagógus végez, áttanító pedagógusok száma pedig 5 fő. Délutáni egyéb foglalkozás keretein belül 4 napközis csoport és 1 tanulószoba működik, mely segíti a gyerekek másnapra való felkészülését az órákra.

 

Intézményünk értékei:

  • Pedagógusaink, akik szakmailag felkészültek, különböző tanulási technikákat alkalmazva arra törekednek, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.
  • Szülői kérésre évek óta oktatjuk a cigány népismeretet, ami kiegészült a cigány kulturális tevékenységekkel.
  • Az alsó tagozaton (1-4.évf.) három napközis csoport működik, amely hatékonyan segíti a gyerekek másnapi felkészülését, a szabadidő tartalmas eltöltését.
  •  Felső tagozaton tanulóink napközis foglalkozást (5-6.évf.) illetve tanulószobát (7-8. évf.) vehetnek igénybe.
  • Iskolánkban negyedik osztálytól német nyelvet tanulhatnak a gyerekek.
  • Tanulóink számára biztosítjuk az úszásoktatást, ami helyi tantervünknek megfelelően  épült be a 3. 4. 5. 6. osztály mindennapos testnevelési óráiba. „EGÉSZSÉGHÉT” programunk az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás kialakítása szempontjából lényeges terület az iskola pedagógiai rendszerében. Tanulóink az évente megrendezett témahéten lelkesen vesznek részt.
  •  Iskolánk hagyományos rendezvényei igen magas színvonalúak. Projekthetek színesítik iskolánk életét, tanulóink értékrendjét gazdagítják, kulturális programjaikat bővítik. Büszkék vagyunk névadónk tiszteletére rendezett ÁRPÁDHÁZI-MENDEMONDÁK néven meghirdetett prózamondó versenyünkre, a 3 hetet meghaladó PÁLYAORIENTÁCIÓS projektre.
  • Évek óta folyik társastánc oktatás, ezzel részt vállalva a közösségi formálásban és sajátos eszközeivel a viselkedéskultúra fejlesztésében.