Az ügyintézés rendjével kapcsolatos adatok

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal
Gyöngyösoroszi Kirendeltségén
intézhető ügyek1. Általános hatósági ügyek
hagyatéki eljárás
hatósági bizonyítványok
hatósági bizonyítvány kérelem szociális pénzbeli ellátás igazolására
hatósági bizonyítvány kérelem a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításához szociális rászorultság igazolásra
hatósági bizonyítvány kérelem általános
kérelem a mezőgazdasági termelők úthasználatához
lakcímbejelentés
Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, az űrlap benyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani.
Közigazgatási perhez a K01 nyomtatványt szükséges letölteni.
Birtokvédelmi perhez a P26 nyomtatványt szükséges letölteni.
A kitöltéshez az ÁNYK keretprogramot szükséges letöltenie, valamint Ügyfélkapu regisztrációval is rendelkeznie kell!
Nyomtatványkitöltő program elérése a jegyzői birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti per megindításához
kereskedelmi tevékenység engedélyezése
telepengedélyezési eljárás

Kereskedelmi tevékenység engedélyezése:
Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Bejelentés kereskedelmi tevékenység módosításáról
Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszűnéséről
Bejelentés üzlet nyitvatartási idejének változásáról
Működési engedély kérelem2. Szociális hatósági ügyek
bursa hungarica felsőoktatási ösztöndíj
település támogatási kérelem


3. Gyermekvédelmi hatósági ügyek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása


4. Anyakönyvezés
halotti anyakönyvezés
házasságkötés
születési anyakönyvezés
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítására


5. Adóügyi hatósági ügyek
adók módjára történő köztartozás végrehajtása
gépjárműadó
iparűzési adó
magánszemélyek kommunális adója
Gépjárműadó

Bejelentkezés, mentesség kérelem

Iparűzési adó

Bejelentkezés, változás bejelentés (állandó és ideiglenes)
Bevallás
Adóelőleg kiegészítés
Őstermelői nyilatkozat

Magánszemélyek kommunális adója

Bejelentkezés, változás bejelentés
Megállapodás

Talajterhelési díj

Bevallás

Helyi jövedéki adó

Bejelentkezés, változás bejelentés
Bevallás a magánfőzött párlatról
Bejelentés megsemmisítésről


6. Termőföld értékesítés kifüggesztése

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem