Tájékoztató

 

Tájékoztató a kutak bejelentési kötelezettségéről

Új határidő a 2020. július 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutakra vonatkozó bejelentési kötelezettségről

 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdését módosította az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló  2020. évi XXXI. törvény mely szerint:

20. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”